Nasehat Abû Utsmân al-Maghribî

Abû Utsmân al-Maghribî berkata:
“Ikhlas itu adalah melupakan pandangan makhluk sembari senantiasa memandang kepada sang khaliq.”